CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

KSIĄŻKI I MEDIA (8)

ZŁOTNICTWO SAKRALNE PRUS KRÓLEWSKICH 85,71 zł 90,00 zł
LEGENDY I OPOWIEŚCI ZAMKU MALBORK 14,29 zł 15,00 zł
LEGENDS AND TALES OF MALBORK CASTLE 14,29 zł 15,00 zł
SAGEN UND LEGENDEN UM DIE MARIENBURG 14,29 zł 15,00 zł
FUNKCJE MUZEUM WSPÓŁCZEŚNIE 9,52 zł 10,00 zł
BURSZTYN ZŁOŻA -WŁAŚCIWOŚCI - KOLEKCJE 23,81 zł 25,00 zł
HOLENDERSKIE FLIZY NA DAWNYCH ZIEMIACH POLSKICH I OŚCIENNYCH TOM1 42,86 zł 45,00 zł
HOLENDERSKIE FLIZY NA DAWNYCH ZIEMIACH POLSKICH I OŚCIENNYCH TOM2 42,86 zł 45,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Katalogi (3)

Broń palna Kuchenreuterów w zbiorach polskich. Warsztaty rusznikarskie i szyftarskie od XVII do XIX wieku 19,05 zł 20,00 zł
Imagines Potestatis. Insignien und Herrschaftszeichen im Königsreich Polen und Deutschen Orden 19,05 zł 20,00 zł
W PRZEDEDNIU WIELKIEJ ODBUDOWY 66,67 zł 70,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Katalogi / Katalogi wystaw (16)

Kobierce kaukaskie ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian w Zamku Królewskim 5,24 zł 5,50 zł
Władysław Kozioł. Witraże 5,50 zł 5,50 zł
Blask renesansu w średniowiecznym zamku. Sztuka użytkowa i dekoracyjna ze zbiorów Państwowego Ermitażu w Sankt Petersburgu 9,52 zł 10,00 zł
Creme de la creme 14,29 zł 15,00 zł
Srebra monetami inkrustowane 23,81 zł 25,00 zł
DIALOG MIEJSCA 14,29 zł 15,00 zł
KATALOG WYSTAWY KOZIOŁ & KOZIOŁ 19,05 zł 20,00 zł
TRZY WIEKI W GRANICACH RZECZPOSPOLITEJ . ZAMEK malborski od inkorporacji do rozbioru ( 1454 - 1772) 9,52 zł 10,00 zł
WITRAŻE W ZBIORACH MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU 33,33 zł 35,00 zł
PRZYWRACANIE HISTORII 81,30 zł 100,00 zł
MALARSTWO 28,57 zł 30,00 zł
SZTUKA JEST KUL 8,13 zł 10,00 zł
CERAMIKA EUROPEJSKA 97,56 zł 120,00 zł
ŚWIĘCI ORĘDOWNICY RZEŻBA GOTYCKA NA ZAMKU W MALBORKU 38,10 zł 40,00 zł
PUNTOS SEVEN GATES TO ETERNITY SIEDEM WRÓT DO WIECZNOŚCI 4,88 zł 6,00 zł
SAPIENTIA AEDIFICAVIT SIBI DOMUM MĄDROŚĆ ZBUDOWAŁA SOBIE DOM... 85,71 zł 90,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Katalogi / Katalogi zbiorów (7)

Polski fajans w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku 14,29 zł 15,00 zł
Pocztówki- Katalog Zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku 47,62 zł 50,00 zł
KAFLE I PIECE KAFLOWE 65,04 zł 80,00 zł
ZAMEK W MALBORKU 1882-1945 DNI POWSZEDNIE ODBUDOWY 52,85 zł 65,00 zł
Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku. Historia i konserwacja 2,86 zł 3,00 zł
Zamek Malborski w twórczości artystów minionych stuleci. Grafika, malarstwo, rysunek 10,00 zł 10,50 zł
BROŃ DRZEWCOWA I OBUCHOWA W ZBIORACH MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU 119,05 zł 125,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Naukowe, popularnonaukowe (38)

Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną 25,24 zł 26,50 zł
Społeczny odbiór procesu i upadku zakonu templariuszy we Francji w pierwszej połowie XIV wieku 15,24 zł 16,00 zł
Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411–1454. Przyczynek do funkcjonowania mieszczańskich elit politycznych w średniowieczu 9,52 zł 10,00 zł
Idea Pamięć Troska 30,00 zł 30,00 zł
Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich 5,24 zł 5,50 zł
Pro memoria Augustyn Szpręga (1896–1949) 26,50 zł 26,50 zł
Kancelaria krzyżacka i polska kancelaria królewska w XV wieku. 10,00 zł 10,50 zł
Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995. T. II 16,00 zł 16,00 zł
Elita władzy miasta Malborka w średniowieczu 5,50 zł 5,50 zł
Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego, tom II 10,00 zł 10,00 zł
Młyny w Malborku i okolicy od XIII do XIX wieku. Seria: Malborskie szkice i monografie z historii kultury materialnej. T. II 10,50 zł 10,50 zł
Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, cześć 2 10,50 zł 10,50 zł
Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, cześć 1 10,50 zł 10,50 zł
Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 18–19 X 2001 10,00 zł 10,50 zł
Grunwald 1410. Wybór tekstów źródłowych. Tom I: Narodziny idei krucjatowej 9,52 zł 10,00 zł
Omnes sancti et sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich zakonu krzyżackiego 9,52 zł 10,00 zł
Misja Benedykta Makraia w latach 1412-1413 9,52 zł 10,00 zł
Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku 19,05 zł 20,00 zł
ORGANIZACJA ŻYCIA NA ZAMKU KRZYŻACKIM W MALBORKU W CZASACH WIELKICH MISTRZÓW 1309-1457 85,71 zł 90,00 zł
Bernhard Schmid (1872-1947) Księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora Zamku w Malborku 9,52 zł 10,00 zł
GOTYCKI KOŚCIÓŁ PW. ŚW. SZYMONA I ŚW.JUDY TADEUSZA W GNOJEWIE 14,29 zł 15,00 zł
BURSZTYN I ŻUŁAWSKIE KONTEKSTY KULTUROWE 9,52 zł 10,00 zł
Z DZIEJÓW RELIGIJNYCH POMEZANII W XVIII WIEKI 23,81 zł 25,00 zł
W SŁUŻBIE ZABYTKÓW 38,10 zł 40,00 zł
Z DZIEJÓW RELIGIJNYCH POMEZANII W XVII WIEKU, TOM I SYNTEZA DZIEJÓW 28,57 zł 30,00 zł
XVIII SESJA POMORZOZNAWCZA vol I 19,05 zł 20,00 zł
XVIII SESJA POMORZOZNAWCZA vol II 19,05 zł 20,00 zł
CONFLICTUS MAGNUS APUD GRUNWALD 1410. MIĘDZY HISTORIĄ A TRADYCJĄ 19,05 zł 20,00 zł
PRAHISTORYCZNE BURSZTYNIARSTWO NA ŻUŁAWACH WIŚLANYCH 23,81 zł 25,00 zł
Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej w okresie nowożytnym 9,52 zł 10,00 zł
Księgozbiory rozproszone losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej 9,52 zł 10,00 zł
KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NA ZAMKU WYSOKIM W MALBORKU 38,10 zł 40,00 zł
KAPLICA ŚW. ANNY NA ZAMKU WYSOKIM W MALBORKU 38,10 zł 40,00 zł
WIEŻA KLESZA I DOMEK DZWONNIKA NA ZAMKU WYSOKIMW MALBORKU 38,10 zł 40,00 zł
ORGANIZACJA I TECHNIKA ŚREDNIOWIECZNEGO BUDOWNICTWA CEGLANEGO W PRUSACH 76,19 zł 80,00 zł
MAGICZNA PRZESTRZEŃ ZŁOTEJ BRAMY W MALBORKU 85,71 zł 90,00 zł
GLINA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - OCHRONA I KONSERWACJA 80,95 zł 85,00 zł
KATALOG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH DAWNEGO ZARZĄDU ODBUDOWY ZAMKU (1817-1945) 142,86 zł 150,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Periodyki / Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego (2)

Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, cz. 1-3 14,29 zł 15,00 zł
Maciej Kilarski. Pochwała architektury 14,29 zł 15,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Periodyki / Studia Zamkowe (5)

Studia Zamkowe, tom I (oprawa miękka) 14,29 zł 15,00 zł
Studia Zamkowe, tom II (oprawa miękka) 14,29 zł 15,00 zł
Studia Zamkowe, tom III 14,29 zł 15,00 zł
Studia Zamkowe t.IV 28,57 zł 30,00 zł
STUDIA ZAMKOWE TOM V 76,19 zł 80,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Periodyki / Studia z dziejów średniowiecza (5)

Studia z dziejów średniowiecza nr 11. KOMTURZY RAJCY ŻUPANI 9,52 zł 10,00 zł
Studia z dziejów średniowiecza nr 12. KRZYŻACY SZPITALNICY KONDOTIERZY 10,00 zł 10,50 zł
Studia z dziejów średniowiecza nr 13. ODKRYWCY PRINCEPSI ROZBÓJNICY 9,52 zł 10,00 zł
Studia z dziejów średniowiecza nr 15. PIELGRZYMI POGROBOWCY PREBENDARZE 9,52 zł 10,00 zł
STUDIA Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZA nr 16 Dzierżawcy, Literaci, Posłowie 9,52 zł 10,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Przewodniki, informatory, albumy (8)

Zamek krzyżacki w Malborku. Niezamknięta karta historii (okładka w wersji niemieckiej) 47,62 zł 50,00 zł
Zamek Malbork. Przewodnik ilustrowany 24,76 zł 26,00 zł
Malbork castle. The illustrated guidebook 24,76 zł 26,00 zł
Burg Marienburg. Illustrierter Reiseführer 24,76 zł 26,00 zł
Schloss und Dom zu Marienwerder. Illustrierter Reiseführer. 24,76 zł 26,00 zł
Zamek Malbork-siedziba wielkich mistrzów. Przewodnik 14,29 zł 15,00 zł
ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH 52,85 zł 65,00 zł
WIATR OD MORZA 39,84 zł 49,00 zł

MIĘDZYNARODOWE BIENNALE (26)

IX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 1,06 zł 1,30 zł
X Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,28 zł 6,50 zł
XI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,50 zł 5,50 zł
XIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 2,03 zł 2,50 zł
XIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,28 zł 6,50 zł
XV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,00 zł 5,00 zł
XVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,00 zł 5,00 zł
Laureaci Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,28 zł 6,50 zł
XVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 10,00 zł 10,50 zł
XIX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 4,76 zł 5,00 zł
XX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 10,00 zł 10,50 zł
XXI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 4,76 zł 5,00 zł
XXII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 4,76 zł 5,00 zł
XXIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU 4,76 zł 5,00 zł
XXV MIĘDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO 9,52 zł 10,00 zł
XVII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO 4,07 zł 5,00 zł
XXVI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO 19,05 zł 20,00 zł
Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty 10,00 zł 10,50 zł
Bohdan Paczkowski. Malarstwo 1,43 zł 1,50 zł
Henryk Feilhauer. Precyzja i żywioł 4,76 zł 5,00 zł
MIEDZIORYTY WOJCIECH ŁUCZAK 9,52 zł 10,00 zł
PÓł WIEKU Z EKSLIBRISEM W MALBORKU 19,05 zł 20,00 zł
HENRYK FEILHAUER Miedzioryty-Rysunki 5,24 zł 5,50 zł
WŁODZIMIERZ KOTKOWSKI 2,86 zł 3,00 zł
POLSKIEGO EKSLIBRISU DZIEŃ WCZORAJSZY 4,88 zł 6,00 zł
EKSLIBRISY JUBILEUSZOWE BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 3,25 zł 4,00 zł

PAMIĄTKI (4)

50-lecie Muzeum. Numizmat okolicznościowy. srebrny. 48,78 zł 60,00 zł
KOSZULKI 23,58 zł 29,00 zł
PUZZLE 120 14,63 zł 18,00 zł
TORBA FILCOWA 52,85 zł 65,00 zł

PLAKATY (5)

Zamek w Malborku (kolrystyka ciemna) 9,76 zł 12,00 zł
Zamek w Malborku (kolorystyka jasna) 9,76 zł 12,00 zł
Zamek wysoki od strony południowo-wschodniej 9,76 zł 12,00 zł
Widok Zamku zza Nogatu 9,76 zł 12,00 zł
Smocze łodzie na tle Zamku w Malborku 9,76 zł 12,00 zł
Sklep internetowy od home.pl